รับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฎิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 02 กรกฎาคม 2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 23 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการพิเศษ 19 มิถุนายน 2563
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และคนงาน 17 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 12 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 04 มิถุนายน 2563
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 26 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 26 พฤษภาคม 2563
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 12 พฤษภาคม 2563