รับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลลำปาง 06 กันยายน 2566
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) ปฏิบัติงาน ณ งานกำจัดขยะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง 01 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 9 ตำแหน่ง 01 กันยายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลลำปาง ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 30 สิงหาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลลำปาง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 สิงหาคม 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 9 ตำแหน่ง 18 สิงหาคม 2566
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 16 สิงหาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.ลำปาง ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 10 สิงหาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.ลำปาง ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 10 สิงหาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.ลำปาง ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 10 สิงหาคม 2566