รับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.ลำปาง ตำแหน่งพนักานประจำห้องยา 10 สิงหาคม 2566
ประกาศเลื่อนการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลลำปาง 08 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน) และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการพยาบาล 03 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง 27 กรกฎาคม 2566
ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฎิบัติงาน ณ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง 27 กรกฎาคม 2566
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 26 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการพยาบาล 21 กรกฎาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคแรก) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประจำห้องยา 20 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ปฎิบัติงาน ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ 19 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 18 กรกฎาคม 2566