รับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานทันตกรรม 18 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 18 กรกฎาคม 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ (คนงาน) และผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง 11 กรกฎาคม 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติงาน ณ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง 11 กรกฎาคม 2566
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฎิบัติงาน ณ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 07 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 9 ตำแหน่ง 07 กรกฎาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 23 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฎิบัติงาน ณ งานเวชระเบียน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง 16 มิถุนายน 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 10 ตำแหน่ง 16 มิถุนายน 2566
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 16 มิถุนายน 2566