รับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทราวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 15 มิถุนายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทราวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) 15 มิถุนายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) 15 มิถุนายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ยวไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล 15 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน) ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานทันตกรรม 14 มิถุนายน 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง 10 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ และตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลลำปาง 10 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ปฏิบัติงาน ณ งานเวชระเบียน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง 10 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 08 มิถุนายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธ 30 พฤษภาคม 2566