รับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 29 พฤษภาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันโรงพยาบาลำปาง ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) 29 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 26 พฤษภาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันโรงพยาบาลำปาง ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) 23 พฤษภาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล 23 พฤษภาคม 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 19 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 ตำแหน่ง 19 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)  พนักงานราชการ 19 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้าวชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 15 พฤษภาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานบริการ (คนงาน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานธุรการ 12 พฤษภาคม 2566