รับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 12 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(คนงาน) และผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการพยาบาล 11 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 11 พฤษภาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแนห่ง พนักงานบริการ (คนงาน) จำนวน 1 อัตรา 05 พฤษภาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล 05 พฤษภาคม 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) เจ้าพนักงานเวชสถิติ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานเก็บเอกสาร และพนักงานบริการ(คนงาน) ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลลำปาง 28 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงนบริการ (คนงาน) และผู้ข่วยพยาบาล 28 เมษายน 2566
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 28 เมษายน 2566
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถนที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป 26 เมษายน 2566
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 25 เมษายน 2566