รับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลลำปาง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 21 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายว้น โรงพยาบาลลำปาง ตำแหน่งพนักงานธุรการ 21 เมษายน 2566
ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง 08 เมษายน 2566
ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง 08 เมษายน 2566
ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลลำปาง 08 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาคแรก) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 05 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลลำปาง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนกังานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 04 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลลำปาง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 04 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายว้น โรงพยาบาลลำปาง ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 04 เมษายน 2566
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 03 เมษายน 2566