รับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานธุรการ 05 มีนาคม 2566
ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) ปฎิบัติงาน ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ 03 มีนาคม 2566
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลลำปาง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลลำปาง ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคแรกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 17 กุมภาพันธ์ 2566