งบทดลองหน่วยเบิก

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2566 22 พฤษภาคม 2566
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2566 28 เมษายน 2566
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 16 มีนาคม 2566
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS ธันวาคม 2565 18 มกราคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS พฤศจิกายน 2565 15 ธันวาคม 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS ตุลาคม 2565 18 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2565 15 กันยายน 2565