งบทดลองหน่วยเบิก

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS ตุลาคม 2565 18 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565
งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2565 15 กันยายน 2565
งบทดลองระบบGFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 19 สิงหาคม 2565
งบทดลองระบบGFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2565 22 กรกฎาคม 2565
งบทดลองระบบGFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 23 มิถุนายน 2565
งบทดลองระบบGFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565 23 มิถุนายน 2565
งบทดลอง GFMIS เดือน มีนาคม 2565 11 เมษายน 2565
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 22 มีนาคม 2565