ข่าวสารโรงพยาบาล

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ขอเชิญผู้ร่วมสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 25-29 กย. 66 15 กันยายน 2566
3 โรคอันตราย เกิดได้จาก ยุงลาย 15 กันยายน 2566
ตารางบริจาคโลหิตเดือนกันยายน 2566 15 กันยายน 2566
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 05 กันยายน 2566
เส้นทางสุขภาพดี ห่างไหลโรค ด้วยสูตร 6:6:1 04 กันยายน 2566
ความต่าง ยุงลายและยุงก้นป่อง 04 กันยายน 2566
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานศูนย์พึ่งได้ในการจัดบริการแก่เด็ก สตรี ที่ถูกกระทำความรุนแรง 29 สิงหาคม 2566
เชิญชวน...ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก..ฟรี 29 สิงหาคม 2566
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมะเร็ง ปี 2566 วันที่ 4 กันยายน 2566 29 สิงหาคม 2566
ปรับสถานที่บริการผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจและผล ATK เป็นบวก 17 สิงหาคม 2566