ข่าวสารโรงพยาบาล

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
เชิญชวนบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ 08 สิงหาคม 2565
ขอเชิญบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ 25 กรกฎาคม 2565
บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ ตลาดใกล้บ้าน 13 มิถุนายน 2565
14 มิย. วันบริจาคโลหิตโลก ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ 13 มิถุนายน 2565
บริการตรวจหาเชื้อ Covid 06 มิถุนายน 2565
ยกเลิกเบอร์ Callcenter ศูนย์ปฏิบัติการ Covid & Home Isolation 06 มิถุนายน 2565
การทำวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) 06 มิถุนายน 2565
กำหนดการเยี่ยมไข้ โรงพยาบาลลำปาง 06 มิถุนายน 2565
ขอเชิญบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 31 พฤษภาคม 2565
ขอใบรับรองแพทย์ กรณีเข้ารักษาในระบบ Home Isolation 31 พฤษภาคม 2565