• เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 13 มกราคม 2563 20:33

การผ่าตัดเอ็นไขว้ข้อเข่าส่วนหน้าขาด

 • ใน 2 สัปดาห์แรก งอเข่าเองได้ 0 – 30 องศา ดัดเข่าได้ 0 – 90 องศา
 • หลัง 2 สัปดาห์สามารถงอเข่าได้เอง 0- 90 องศา
 • 2 – 4 สัปดาห์ ลงน้ำหนักข้างที่ผ่าตัดได้บางส่วน
 • ใส่เครื่องประคองเข่าไว้ 4 – 6 สัปดาห์ ขณะบริหารข้อเข่าสามารถถอดเครื่องประคองเข่าออกได้

 

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกข้อเข่าฉีกขาด / แตก

 1. การผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกข้อเข่าออก (Menisectomy)
 • อาจมีอาการเข่าบวมใน 2 สัปดาห์แรก
 • สามารถเดินลงน้ำหนักได้เต็มที่
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องประคองเข่า
 • พับ+งอเข่าได้เต็มที่ ไม่มีข้อจำกัด
 1. การผ่าตัดซ่อมแซมหมอนรองกระดูกข้อเข่า (Meniscus Repair)
 • ใน 4 สัปดาห์แรกห้ามงอเข่า เข่าจะต้องอยู่ในลักษณะเหยียดตรง
 • 4 – 6 สัปดาห์ห้ามลงน้ำหนักข้างที่ผ่าตัด
 • ใส่เครื่องประคองเข่าตลอดเวลา
 • หลัง 4 สัปดาห์ บริหารข้อเข่าได้ 0 – 90 องศา

 

เอ็นไขว้ข้อเข่าส่วนหลังขาด

 • ใน 2 สัปดาห์แรกห้ามงอเข่า เข่าจะต้องอยู่ในลักษณะเหยียดตรง
 • 4 – 6 สัปดาห์ลงน้ำหนักข้างที่ผ่าตัดได้บางส่วน
 • หลัง 2 สัปดาห์ บริหารข้อเข่าได้ 0 – 90 องศา
 • ใส่เครื่องประคองเข่าไว้ 4 – 6 สัปดาห์ขณะบริหารข้อเข่าสามารถถอดเครื่องประคองเข่าออกได้

การทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดใหม่เอ็นไขว้ข้อเข่าส่วนหน้า

  1. quadriceps exercise เกร็งหน้าขาพร้อมทั้งกระดกข้อเท้า

     

   


  1. Patella Mobilization นวดสะบ้าเข่าโดยการขยับขึ้น- ลง ซ้าย - ขวา

                                          

   

   

            

  1. Terminal Knee กดเข่าติดกับหมอนพร้อมทั้งกระดกข้อเท้า

                                

   

   

   

  1. Straight Leg Raises ยกขาขึ้นเหยียดตรงพร้อมทั้งกระดกปลายเท้า

                                                       

      

  1. Hip Abduction นอนตะแคงข้างที่ผ่าตัดอยู่ด้านบนแล้วยกขาขึ้น – ลงในลักษณะขาเหยียดตรง

   

                                           

    

  1. Hip Adduction นอนตะแคงข้างที่ผ่าตัดอยู่ด้านล่างแล้วยกขาขึ้น – ลง ในลักษณะขาเหยียดตรง
 1.  

ข้อควรระวังหลังผ่าตัด

 1. ถ้าแผลผ่าตัดบวมแดงมากให้มาพบแพทย์ก่อนนัด
 2. อาการบวมทั่ว ๆ ไปอาจเกิดขึ้นได้ในระยะ 1-2 เดือนแรก
 3. ในกรณีเข่าบวมมากให้หยุดพักการใช้งานเข่าไว้ก่อน ให้ประคบเย็นและยกขาไว้สูงกว่าระดับหัวใจ
 4. ควรมีการทำกายภาพบำบัดข้อเข่าหลังผ่าตัดตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอาการอ่อนแรงและให้ข้อเข่ากลับสู่สภาพเดิมได้รวดเร็ว