แผ่นพับคำแนะนำการผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง
แผ่นพับภาพการสวนปัสสาวะด้วยตนเองและการบันทึก 28 สิงหาคม 2563
การสวนปัสสาวะทิ้งแบบสะอาดในผู้หญิง 28 สิงหาคม 2563
การสวนปัสสาวะทิ้งแบบสะอาดในผู้ชาย 28 สิงหาคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยใส่ยาป้องกันมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 28 สิงหาคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายคาไว้ในท่อไต 28 สิงหาคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยสลายนิ่ว 28 สิงหาคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งไต 28 สิงหาคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก 28 สิงหาคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 28 สิงหาคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในท่อไตผ่านกล้อง 28 สิงหาคม 2563