• Read more...
 • อ่านต่อ


เมนูสุขภาพ สำหรับสาวๆ

เมนูสุขภาพ สำหรับสาวๆ

Women and Diabetes: Our Right to a Healthy Future  "ผู้หญิงและเบาหวาน...

โครงการคัดกรองสายตา

โครงการคัดกรองสายตา

นายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม...

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1

นายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ...

ออกเยี่ยมบ้าน

ออกเยี่ยมบ้าน

นายแพทย์สุรศักดิ์ มีพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์...

รับมอบถุงยางอนามัย

รับมอบถุงยางอนามัย

นางสาวเบญจมาศ วงศ์มณีวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลฯ พร้อมด้วยนางสาวลักขณา วงศ์ศิริ...

 • เมนูสุขภาพ สำหรับสาวๆ

  เมนูสุขภาพ สำหรับสาวๆ

  วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560 11:02
 • โครงการคัดกรองสายตา

  โครงการคัดกรองสายตา

  วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 18:43
 • ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1

  ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1

  วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 18:38
 • ออกเยี่ยมบ้าน

  ออกเยี่ยมบ้าน

  วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 18:34
 • รับมอบถุงยางอนามัย

  รับมอบถุงยางอนามัย

  วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 18:29

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์   >>

  


 

ข่าวประกวดราคา   >>  

   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมชนิด Carbon fiber polymer จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องเอกซเรย์พร้อม Calibrate จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศราคากลางงานจ้างรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องเอกซเรย์พร้อม Calibrate จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจัดซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวนประมาณ 6,432 Test

 

ข่าวรับสมัครงาน    >> 


 

ข่าวสุขภาพน่ารู้   >>