• Read more...


กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 จัดกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กป่วย สนุกสนานลืมป่วยไปเลย...

ร่วมแรงแข็งขันย้ายไปอยู่ตึกใหม่

ร่วมแรงแข็งขันย้ายไปอยู่ตึกใหม่

  ชาวโรงพยาบาลลำปาง ร่วมแรงแข็งขันย้ายไปอยู่ตึกใหม่ อาคารผู้ป่วยนอก...

มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย

มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย

โรงพยาบาลลำปาง สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย...

พิธีทำบุญและเปิดอาคารผู้ป่วยนอก

พิธีทำบุญและเปิดอาคารผู้ป่วยนอก

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง ได้รับเกียรติจากนายแพทย์โสภณ เมฆธน...

วันจิตอาสาแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันจิตอาสาแห่งชาติ ประจำปี 2559

  นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์...

 • กิจกรรมวันเด็ก

  กิจกรรมวันเด็ก

  วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 17:37
 • ร่วมแรงแข็งขันย้ายไปอยู่ตึกใหม่

  ร่วมแรงแข็งขันย้ายไปอยู่ตึกใหม่

  วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 17:30
 • มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย

  มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย

  วันอังคาร, 10 มกราคม 2560 16:30
 • พิธีทำบุญและเปิดอาคารผู้ป่วยนอก

  พิธีทำบุญและเปิดอาคารผู้ป่วยนอก

  วันอังคาร, 10 มกราคม 2560 16:19
 • วันจิตอาสาแห่งชาติ ประจำปี 2559

  วันจิตอาสาแห่งชาติ ประจำปี 2559

  วันอังคาร, 10 มกราคม 2560 16:10