• Read more...


โครงการตามรอยเท้าพ่อดนตรีเพื่อพ่อ

โครงการตามรอยเท้าพ่อดนตรีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา12.00 น. ณ ชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอก. นายแพทย์ธานี ลิ้มทอง...

โครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00-16.00 น. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลลำปาง...

เยี่ยม อดีตอธิบดีกรมชลประทาน

เยี่ยม อดีตอธิบดีกรมชลประทาน

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ...

วันมะเร็ง (Cancer Day)

วันมะเร็ง (Cancer Day)

วันมะเร็ง พัฒนาชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง  ขอบคุญท่านผู้อำนวยการนายแพทย์ธานี...

โครงการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำลำปาง

โครงการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำลำปาง

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน...

 • โครงการตามรอยเท้าพ่อดนตรีเพื่อพ่อ

  โครงการตามรอยเท้าพ่อดนตรีเพื่อพ่อ

  วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 00:40
 • โครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

  โครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

  วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 00:34
 • เยี่ยม อดีตอธิบดีกรมชลประทาน

  เยี่ยม อดีตอธิบดีกรมชลประทาน

  วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 00:24
 • วันมะเร็ง (Cancer Day)

  วันมะเร็ง (Cancer Day)

  วันอาทิตย์, 12 กุมภาพันธ์ 2560 21:07
 • โครงการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำลำปาง

  โครงการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำลำปาง

  วันอาทิตย์, 12 กุมภาพันธ์ 2560 21:01