• Read more...
 • อ่านต่อ


ธรรมะกับการดำรงชีวิต

ธรรมะกับการดำรงชีวิต

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง. จัดธรรมะบรรยาย เรื่อง...

ชาว OR อบรม OD

ชาว OR อบรม OD

งานห้องผ่าตัด นำโดยนางสาววิภาดา ศุภสุวรรณกุล หัวหน้างานห้องผ่าตัด จัดอบรมการพัฒนาองค์กร...

ร่วมแสดงความยินดี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวคนใหม่

ร่วมแสดงความยินดี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวคนใหม่

นางณิชาพร วงศ์ธานี หัวหน้างานสื่อสารองค์การ พร้อมคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดี...

สนช.ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข และปฐมภูมิ

สนช.ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข และปฐมภูมิ

นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ...

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาและเวชภัณฑ์

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาและเวชภัณฑ์

นายแพทย์สุรศักดิ์ มีพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง...

 • ธรรมะกับการดำรงชีวิต

  ธรรมะกับการดำรงชีวิต

  วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 13:44
 • ชาว OR อบรม OD

  ชาว OR อบรม OD

  วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 10:31
 • ร่วมแสดงความยินดี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวคนใหม่

  ร่วมแสดงความยินดี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวคนใหม่

  วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561 15:37
 • สนช.ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข และปฐมภูมิ

  สนช.ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข และปฐมภูมิ

  วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561 15:35
 • การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาและเวชภัณฑ์

  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาและเวชภัณฑ์

  วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 10:47

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์   >>

  


 

ข่าวประกวดราคา   >>  


 

ข่าวรับสมัครงาน    >> 


 

ข่าวสุขภาพน่ารู้   >>