• Read more...
 • อ่านต่อ


ศูนย์พึ่งได้ รพ.ลำปาง รับประกาศนียบัตรขอบคุณ

ศูนย์พึ่งได้ รพ.ลำปาง รับประกาศนียบัตรขอบคุณ

นายแพทย์กำพล เครือคำขาว หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช และประธานศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลลำปาง...

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 15...

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561...

พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ ฯ

พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ ฯ

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลลำปาง...

 • ศูนย์พึ่งได้ รพ.ลำปาง รับประกาศนียบัตรขอบคุณ

  ศูนย์พึ่งได้ รพ.ลำปาง รับประกาศนียบัตรขอบคุณ

  วันอังคาร, 23 มกราคม 2561 10:09
 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดี

  วันจันทร์, 22 มกราคม 2561 16:10
 • วันเด็กแห่งชาติ

  วันเด็กแห่งชาติ

  วันพุธ, 17 มกราคม 2561 13:57
 • พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ ฯ

  พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ ฯ

  วันพุธ, 17 มกราคม 2561 13:37
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  วันพุธ, 17 มกราคม 2561 13:31

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์   >>

  


 

ข่าวประกวดราคา   >>  

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเช่าฐานข้อมูลทางการแพทย์ (UpToDate Anywhere) ประจำปี 2561 จำนวน 1 ฐานข้อมูล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจัดซื้อ Peripheral Stent graft, Atrium V.12 Converd Stent จำนวน 20 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สายแบบรวมศูนย์ 8 ยูนิต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ขนาดไม่น้อยกว่า 15 HP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข่าวรับสมัครงาน    >> 


 

ข่าวสุขภาพน่ารู้   >>