งานห้องตรวจจักษุ

 

ชั้น 2 อาคารเมตตา

     
วัน เวลา คลินิก
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. คลินิกตรวจจักษุทั่วไป
     

สอบถามเพิ่มเติมในวันเวลาราชการ โทร 054-237400 ต่อ 5124