ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ งานผลิตน้ำประปา กลุ่มงานบริหารทั่วไป คลิกที่นี่