ปีใหม่….ป้องกันภัยอุบัติเหตุอย่างไร  

                   เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยมาก    เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน    รวมถึงด้านจิตใจที่ไม่สามารถประเมินราคาได้    ดังนั้น    เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้    ขอแนะนำการเตรียมตัวที่จะเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่    ดังนี้ค่ะ

                   1. เตรียมพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ    หากเป็นผู้ขับขี่สภาพร่างกายต้องไม่มีความบกพร่อง    เช่น    ไม่เจ็บป่วย    ไม่อ่อนเพลีย    ไม่ง่วงนอน    ไม่มีอาการสายตาพร่ามัวหรือหูตึง    ไม่เสพสารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์    รวมถึงต้องมีสภาพจิตใจที่ปกติ    อารมณ์ไม่ขุ่นมัว    ไม่วิตกกังวล    ไม่ซึมเศร้าหรือไม่มีความเครียด

                   2. ต้องมีทักษะและชำนาญในการขับขี่    มีความรู้    และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด    มีความสามารถตอบสนองและแก้ไขสถานการณ์ที่คับขันได้ดี    รวมทั้งต้องคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ

                   3. สภาพของรถต้องพร้อม    ต้องตรวจสอบสภาพและแก้ไขข้อบกพร่องของรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี    

                   4. ควรศึกษาเส้นทางและสภาพแวดล้อมของเส้นทางที่จะไปให้พร้อม   โดยเฉพาะเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย    เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการไม่ชำนาญเส้นทาง

                   และช่วงนี้มีเส้นทางท่องเที่ยวหลายแห่งที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงเส้นทาง    แนะนำว่าอย่าขับรถด้วยความเร็วสูง    ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม.    หมั่นสังเกตป้ายเตือนบอกทางที่ตั้งอยู่ริมถนนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด    ไม่ฝืนนำรถวิ่งในเส้นทางที่มีป้ายห้ามใช้เส้นทาง    เช่น    สะพานข้ามแม่น้ำ    ทางด่วน    ถนนเลียบคลองชลประทาน    หรือเส้นทางอื่น ๆ ที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ    โดยเฉพาะการขับขี่ในเวลากลางคืนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะทัศนวิสัยไม่ดีทำให้การมองเห็นเส้นทางจำกัด    จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น

                   หากท่านใส่ใจและตระหนักในการเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่ทุกครั้ง    จะสามารถป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้    ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวสนุกสนาน    มีความสุขกับการพักผ่อนร่วมกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะ

                   อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้    หากพบเห็นอุบัติเหตุหรือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินแนะนำให้ใช้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1669    เรียกรถพยาบาลมาให้ความช่วยเหลือในการดูแลรักษาพยาบาล  ณ จุดเกิดเหตุ    และนำส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะ

                                                                                                         

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก …. กลุ่มงานสุขศึกษา    โรงพยาบาลลำปาง

E - mail  address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.