อากาศหนาวเย็น....ต้องระวัง....ไข้หวัดใหญ่

                   ในช่วงอากาศหนาวเย็นอย่างในขณะนี้ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ    เช่น    เด็กเล็ก    ผู้สูงอายุ    หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง    มีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้เพราะเชื้อนี้ติดต่อกันได้ง่ายมาก    จากการหายใจเอาเชื้อในฝอยละอองน้ำมูก/น้ำลายของผู้ป่วยที่ฟุ้งกระจายในอากาศขณะที่ผู้ป่วยไอ/จามโดยไม่ปิดปาก  จมูก  ในระยะ 1 - 5 เมตร    หรือกินอาหารร่วมกับผู้ป่วยโดยไม่ใช้ช้อนกลาง    หรือจับต้องสิ่งของที่เปื้อนน้ำมูก/น้ำลายของผู้ป่วย    เช่น    โทรศัพท์    มือจับตู้เย็น    ลูกปิดประตู    ฯลฯ    แล้วใช้มือมาสัมผัสตา    จมูก    หรือปากตนเอง

                   เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายประมาณ1 - 2 วัน    ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง    หนาวสั่น    ปวดศีรษะ    ปวดเมื่อยเนื้อตัว    เจ็บคอ    ไอมาก    คัดจมูก    น้ำมูกไหล    อ่อนเพลียมาก    โดยทั่วไปผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มักจะหายในเวลาไม่กี่วัน    แต่บางรายอาจมีอาการไอและปวดตามตัวนานถึง 2 สัปดาห์    ในรายผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังอยู่ก่อนแล้ว    หากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้จากภาวะปอดบวม    ฝีในปอด    หรือหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด    ซึ่งจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

                   ดังนั้น    หากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่    ควรดูแลและปฏิบัติตัวดังนี้                    

                   - กินยาลดไข้พาราเซตามอลเมื่อไข้สูง    และเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำธรรมดา (ไม่เย็น)

                   - ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ    เพราะยาปฏิชีวนะมีผลต่อเชื้อแบคทีเรีย    แต่ไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อไวรัส

                   - นอนพักมาก ๆ ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดี    และไม่ควรออกกำลังกาย

                   - ดื่มน้ำสะอาดและน้ำผลไม้ให้มาก    ควรงดดื่มน้ำเย็นจัด

                   - ไม่ควรสั่งน้ำมูกแรง ๆ เพราะจะทำให้เชื้อลุกลามได้    ควรใช้กระดาษหรือผ้าเช็ดหน้า  ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม    และควรล้างมือบ่อย ๆ

                   หากมีอาการป่วย 2 - 3 วันแล้วอาการไม่ทุเลา    หรือผู้ป่วยเป็นเด็กเล็ก    ผู้สูงอายุ    ผู้ที่มีโรคเรื้อรังอยู่ก่อนแล้ว    ควรปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนอื่น

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก..... กลุ่มงานสุขศึกษา    โรงพยาบาลลำปาง

E - mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.