วันราชประชาสมาสัย

                   ย้อนไปเมื่อวันที่  16  มกราคม  2503    หรือ 58 ปีที่แล้ว    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ได้เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์สถาบัน (มูลนิธิ)ราชประชาสมาสัย    ที่สถาบันโรคเรื้อนพระประแดง    จ.สมุทรปราการ    และทรงพระราชทานนามว่า “ สถาบันราชประชาสมาสัย ” ซึ่งหมายความว่าพระมหากษัตริย์และประชาชนย่อมต้องอาศัยซึ่งกันและกัน    เพื่อเร่งรัดโครงการควบคุมโรคเรื้อนให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย    ต่อมาจึงกำหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็น “วันราชประชาสมาสัย ”    เพื่อรณรงค์เรื่องโรคเรื้อน    เผยแพร่ความรู้    และหาทุนในการดำเนินการ

                   โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อที่มีมานาน    เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตระกูลเดียวกับวัณโรค    แต่อาการไม่รุนแรงเฉียบพลันจนทำให้ผู้ป่วยตายได้อย่างวัณโรค    จะมีอาการอย่างช้า ๆ    จนในระยะหลังทำให้เกิดความพิการที่มือ  เท้า  ใบหน้า  และใบหู    ทำให้เป็นที่รังเกียจแก่คนทั่วไป    แต่ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นก็สามารถหายได้ง่ายโดยไม่เกิดความพิการแต่อย่างใด    สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมารับการรักษาช้าอาจเกิดจากหลายปัจจัย    เช่น    ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคนี้    เนื่องจากระยะแรกของโรคจะเป็นผื่นในบริเวณที่มักมองเห็นไม่ชัดเจน    เช่น    ที่หลังหรือที่ก้น    และผื่นนี้ไม่มีอาการเจ็บหรือคัน    บางรายพอรู้ว่าเป็นโรคเรื้อนก็ไม่กล้ามารักษา    เพราะกลัวว่าผู้อื่นจะรู้และจะเป็นที่รังเกียจหรือถูกไล่ออกจากงาน              

                   เชื้อโรคเรื้อนเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเฉพาะในคนหรือสัตว์บางชนิด    เช่น    ตัวนิ่มเก้าลาย    และลิงบางชนิดเท่านั้น    หากเชื้อโรคเรื้อนออกมานอกตัวคนและสัตว์    มันจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในธรรมชาติ    ทางที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคนยังไม่ทราบแน่นอน    แต่เชื่อว่าอาจจะเกิดจากการหายใจและไอ /จามรดกันเช่นเดียวกับวัณโรค    นอกจากนี้อาจเข้าทางบาดแผล    ซึ่งผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อและเป็นโรคเรื้อนมักจะต้องอยู่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อนเป็นระยะเวลานาน    โดยเชื้อโรคเรื้อนจะก่อให้เกิดอาการของโรคที่ผิวหนังและเส้นประสาทส่วนปลาย    ทำให้กล้ามเนื้อที่ควบคุมด้วยเส้นประสาทเส้นนั้นฝ่อลีบไป    จึงเกิดอาการขนคิ้วร่วง    จมูกยุบ    ใบหูหนา  บิดผิดรูป    มือ  ท้าหงิก  และกุดได้ในระยะท้ายของโรค    หากมารักษาในระยะนี้แม้จะหายจากโรคแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขความพิการได้                                  

                   โรคเรื้อนนี้ยังไม่มีวัคซีนและยาป้องกันการเกิดโรค    ดังนั้น    ความรู้ในเรื่องการดูแลตนเองเพื่อป้องกันจากโรคเรื้อนจึงมีความจำเป็น    ควรสำรวจผื่นผิวหนังตามร่างกาย    หากมีผื่นที่สงสัยว่าจะเป็นโรคเรื้อนในระยะเริ่มแรก    ซึ่งมักจะเป็นวงด่างขาวจาง ๆ    ตรงตำแหน่งที่มีผื่นจะไม่มีเหงื่อออกและขนร่วง    ให้รีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก …. กลุ่มงานสุขศึกษา    โรงพยาบาลลำปาง

E - mail  address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.