5 ความเข้าใจผิด ๆ ที่เกี่ยวกับโรคต้อหิน

                   วันนี้กลุ่มงานจักษุวิทยา    โรงพยาบาลลำปาง    ฝากเรื่อง 5 ความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคต้อหินมาให้คนลำปางรู้กันนะคะ    เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก    วันที่  11 - 18  มีนาคม  2561  นี้ค่ะ

                   1. ต้อหิน    คือ    มีหินในลูกตา    ( ผิด )

                   ที่จริงต้อหินคือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของขั้วประสาทตา    ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะความดันลูกตาสูง    กดทำลายเซลล์ในขั้วประสาทตาตายลงเรื่อย ๆ    จากไม่มีอาการในระยะแรก    จนลานสายตาแคบลง    และบอดในที่สุด    ทั้งนี้ตาจะมีอาการแข็งเหมือนกับหินจากความดันภายในลูกตาที่สูงขึ้น    ทางการแพทย์จึงเรียกว่า “ ต้อหิน " นั่นเอง

                   2. ต้อหิน    ต้องมีอาการปวดตา    ( ผิด )

                   ผู้ป่วยต้อหินส่วนใหญ่มักไม่มีอาการอะไรเลย    จนกระทั่งขั้วประสาทตาถูกทำลายไปมาก    จึงเริ่มมีอาการตามัวลง    ยกเว้นภาวะต้อหินมุมปิดเฉียบพลันที่มีอาการตาแดง    ปวดตามาก    ตามัวลงอย่างรวดเร็ว    ซึ่งเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบพบแพทย์

                   3. การนวดตารักษาต้อหินได้    ( ผิด )

                   การนวดตาไม่ใช่การรักษามาตรฐานเป็นที่ยอมรับ    นอกจากไม่ทำให้เกิดประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิดโทษอีกด้วย    การนวดตาสามารถทำให้ต้อหินแย่ลง    และยังไปกระตุ้นทำให้ตาบอดได้ในผู้ป่วยต้อหินระยะสุดท้าย

                   4. วิตามินและอาหารเสริมบำรุงสายตาช่วยรักษาต้อหินได้    ( ผิด )

                   ปัจจุบันไม่มีวิตามินและอาหารเสริมบำรุงตัวใดสามารถรักษาต้อหินได้    การกินอาหารเสริมที่ไม่ทราบส่วนประกอบอาจมีโทษ    เช่น    หากมีสารสเตียรอยด์    สามารถทำให้เป็นเบาหวาน    ต้อกระจกและต้อหินตามมา    ที่จริงแล้วถ้าหากจะลดปัจจัยเสี่ยงของต้อหิน    ควรควบคุมภาวะไขมัน    เบาหวาน    ความดัน    ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ    และงดสูบบุหรี่จะดีกว่าค่ะ

                   5. ต้อหินสามารถรักษาให้มองเห็นชัดขึ้นได้    ( ผิด )

                   เนื่องจากต้อหินเป็นโรคของความเสื่อมของเซลล์ขั้วประสาทตา    เมื่อเซลล์ขั้วประสาทตาตายแล้ว    ก็ไม่สามารถเกิดใหม่ขึ้นได้อีก    ต้อหินจึงไม่สามารถรักษาให้มองเห็นดีขึ้นได้    มีแต่ภาวะทรงตัวหรือทรุดลง    แต่แพทย์สามารถชะลอหรือยับยั้งภาวะต้อหิน    โดยการใช้ยาหยอด    เลเซอร์    หรือการผ่าตัด    เพื่อลดความดันลูกตา    ซึ่งต้องอาศัยการนัดตรวจตาอย่างต่อเนื่องและทำการวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์เท่านั้น

                   เมื่อให้ข้อมูลแก้ไขความเข้าใจผิด ๆ กันแล้ว    ก็ช่วยกันบอกต่อให้เข้าใจถูกต้องด้วยนะคะ    จะได้ป้องกันต้อหินรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้    อ้อ....ฝากให้ผู้ป่วยต้อหินบอกให้ลูกหลานไปตรวจตาด้วยนะคะเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะ    และหากท่านใดอยากเข้าใจโรคต้อหินให้มากขึ้น    พร้อมรับบริการตรวจวัดความดันลูกตา ฟรี    แล้วยังมีสถานการณ์จำลองการมองเห็นของผู้ป่วยต้อหินมาให้เรียนรู้กันด้วยนะคะ    ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการความรู้ “ โรคต้อหิน ”    ในวันที่  6  มีนาคม  2561    เวลา  9.00 - 12.00 น.    ณ  ลานชั้น 1    อาคารผู้ป่วยนอก    โรงพยาบาลลำปางค่ะ

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก ....  กลุ่มงานสุขศึกษา    โรงพยาบาลลำปาง

E - mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.