บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ำ (ตอน 1)

                   ความเจริญก้าวหน้าของประเทศต้องอาศัยประชากร    โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน    ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและมีคุณภาพ    แต่น่าเสียดายที่แต่ละปีเราต้องสูญเสียกำลังของชาติเหล่านี้จากการจมน้ำ

                    จากรายงานการจมน้ำขององค์การอนามัยโลก    พบว่า    ทุกปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำ 140,219 คน    เสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเอดส์    และล่าสุดข้อมูลจากปี 2559 การจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในประเทศไทย    พบว่า    มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง 699 คน    โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคมพบเด็กจมน้ำถึง 197 คน    เพราะอะไรเด็กไทยจึงต้องเสียชีวิตจากการจมน้ำก่อนวัยอันควรทั้ง ๆ ที่การจมน้ำเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

                    สาเหตุการจมน้ำในกลุ่มเด็กเล็ก   ส่วนใหญ่เกิดในบริเวณบ้าน    แม้ภาชนะขนาดเล็กที่มีน้ำสูงเพียง 1 - 2 นิ้ว    เช่น    ถัง    กะละมัง    โอ่ง    และการทิ้งให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ    เช่น    การเข้าห้องน้ำ    คุยโทรศัพท์    ทำกับข้าว    ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กจมน้ำได้    เพราะเกิดจากความประมาทของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก    ไม่เพียงแค่นั้นภายนอกบ้านหรือละแวกบ้าน    ก็เป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เด็กจมน้ำได้    เช่น    ท่อระบายน้ำ    เพราะเด็กอาจเดินตามสัตว์เลี้ยงและพลัดตกลงไปได้

                    ส่วนสาเหตุการจมน้ำในกลุ่มเด็กโต    มักเสี่ยงกับการจมน้ำในแหล่งน้ำในชุมชนใกล้บ้านอย่างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร    ลำคลอง    หนอง    บึง    เด็ก ๆ มักชวนกันไปเล่นน้ำ    แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง    เมื่อตกน้ำจึงลอยตัวอยู่ได้ไม่นานและจมน้ำเสียชีวิตในที่สุด    เด็กวัยนี้จะเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลาย ๆ คน    เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก    พอเห็นเพื่อนหรือน้องตกน้ำ    คิดว่าตนเองว่ายน้ำเป็นก็กระโดดลงไปช่วย    แต่สุดท้ายก็จะถูกกอดรัดและจมไปด้วยกัน    จากสาเหตุนี้ทำให้รู้ว่าเด็กขาดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ    เช่น    หนีผู้ใหญ่ไปเล่นน้ำกันเอง    ไม่ปฏิบัติตามป้ายเตือน    ไม่ใส่ชูชีพขณะลงเรือ    พลัดตกน้ำเพราะเดินใกล้ขอบบ่อเกินไป

                    เพราะฉะนั้นแล้วอุบัติเหตุจากการจมน้ำในเด็กสามารถป้องกันได้    โดยเริ่มต้นจากที่บ้านนะคะ    ตอนหน้าจะนำวิธีการป้องกันเด็กจมน้ำมาเล่าต่อนะคะ

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก ....  กลุ่มงานสุขศึกษา    โรงพยาบาลลำปาง

E - mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.