บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ำ (ตอน 2)

                   อุบัติเหตุจากการจมน้ำในเด็กสามารถป้องกันได้    โดยเริ่มต้นจากที่บ้านนะคะ    วันนี้จึงนำวิธีการป้องกันเด็กจมน้ำมาบอกกันค่ะ    แบ่งตามกลุ่มดังนี้นะคะ

                   กลุ่มเด็กเล็ก ( อายุต่ำกว่า 5 ปี )    ใช้แนวปฏิบัติ “ เทน้ำ    กั้นคอก    ปิดฝา    เฝ้าดูตลอดเวลา ” ค่ะ

                   1. เทน้ำ  :  เทน้ำทิ้งทุกครั้งหลังใช้งาน

                   2. กั้นคอก  :  ทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรมีคอกกั้นเด็ก    แต่ไม่ได้นำเด็กไว้ที่คอกกั้นเด็กตลอดเวลานะคะ    ใช้เพียงแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ทำกิจกรรม    เช่น    ทำกับข้าว    เข้าห้องน้ำ    เปิด - ปิดประตูบ้าน    เป็นต้นค่ะ

                   3. ปิดฝา  :  ปิดฝาภาชนะใส่น้ำทุกครั้งหลังใช้งาน

                   4. เฝ้าดูตลอดเวลา  :  ไม่ควรให้เด็กคลาดสายตาแม้เพียงชั่วขณะ

                   กลุ่มเด็กโต ( อายุ 5 - 14 ปี )    ใช้แนวปฏิบัติ “ ลอยตัว    ชูชีพ    ช่วยเหลือ    ปฐมพยาบาล    จัดการแหล่งน้ำเสี่ยง ”    อย่างนี้ค่ะ

                   1. ลอยตัว  :  ลอยตัวเปล่าในน้ำให้ได้นานที่สุด

                   2. ชูชีพ  :  สวมเสื้อชูชีพ / เสื้อพยุงตัวทุกครั้งที่เดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ

                   3. ช่วยเหลือ  :  รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง    ไม่กระโดดลงไปช่วย    แต่ช่วยด้วยการ “ ตะโกน    โยน    ยื่น ” เท่านั้น

                   4. ปฐมพยาบาล  :  สอนให้เด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง

                   5. จัดการแหล่งน้ำเสี่ยง  :  จัดการแหล่งน้ำให้ปลอดภัย

                   ส่วนชุมชนและประชาชนทั่วไป    รวมทั้งเจ้าหน้าที่ / บุคลากรสาธารณสุข    สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันอุบัติเหตุการจมน้ำได้โดย

                   1. ร่วมกันสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน

                   2. เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในชุมชน    เช่น    ประกาศเสียงตามสายคอยเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำตามลำพัง

                   3. จัดการแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย    เช่น    สร้างรั้ว    ติดป้ายเตือน    จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง    เช่น    ถัง    แกลลอนเปล่าผูกเชือก    ขวดน้ำพลาสติก    ไม้    เป็นต้น

                   4. มีมาตรการ / กฎระเบียบในชุมชน    เช่น    ห้ามดื่มสุราก่อนลงเล่นน้ำ    ใส่ชูชีพเมื่อทำกิจกรรมทางน้ำ

                   5. สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง    และอันตรายที่จะเกิดขึ้น

                   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง    แนวทางการป้องกันการจมน้ำ    สอนให้คนในชุมชนรู้จักวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำหรือจมน้ำเบื้องต้น    และวิธีการปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำที่ถูกวิธี    โดยเน้นว่าห้ามจับเด็กที่จมน้ำอุ้มพาดบ่า

                   อย่าให้ปิดเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายสำหรับเด็ก ๆ นะคะ    เริ่มต้นที่บ้านแล้วขยายไปสู่ชุมชน    เพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็ก    หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสียขอเพียงแค่เราเริ่มต้นค่ะ

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก ....  กลุ่มงานสุขศึกษา    โรงพยาบาลลำปาง

E - mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.