กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2561 01/12/61 เขียนโดย Super User 38
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) 01/12/61 เขียนโดย งานพัสดุ 36
ประกาศโรงพยาบาลลำปางว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 01/12/61 เขียนโดย งานพัสดุ 37
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 01/05/61 เขียนโดย งานพัสดุ 47
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11/15/60 เขียนโดย งานพัสดุ 252
ประกาศ่ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 10/20/60 เขียนโดย งานพัสดุ 1291
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) งานก่อสร้าง 08/18/60 เขียนโดย งานพัสดุ 317
ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1 08/08/60 เขียนโดย งานพัสดุ 380
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 08/03/60 เขียนโดย งานพัสดุ 421
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) 08/02/60 เขียนโดย งานพัสดุ 367