กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สรุปจำนวนครั้งเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561 03/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 43
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลลำปาง 02/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 32
การปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 30/03/61 เขียนโดย Super User 38
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 30/03/61 เขียนโดย Super User 36
งานกฎหมาย 29/03/61 เขียนโดย Super User 36
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 455 รายการ 26/02/61 เขียนโดย งานพัสดุ 168
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุได้จากการรื้อถอนอาคารผลิตยาปราศจากเชื้อ-น้ำเกลือ จำนวน 13 รายการ 23/02/61 เขียนโดย งานพัสดุ 122
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20/02/61 เขียนโดย งานพัสดุ 78
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงหอศัลยกรรมผู้ป่วย 19/02/61 เขียนโดย งานพัสดุ 77
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงหอศัลยกรรมผู้ป่วย 19/02/61 เขียนโดย งานพัสดุ 47