กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกและเด็กโต ยี่ห้อ Maquet รุ่น Servo-I (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/61 เขียนโดย งานพัสดุ 8
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมปริมาตรและความดัน ยี่ห้อ Draeger รุ่น Savina (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/61 เขียนโดย งานพัสดุ 8
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/08/61 เขียนโดย งานพัสดุ 16
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 40 เครื่อง 21/08/61 เขียนโดย งานพัสดุ 9
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 210 เครื่อง 20/08/61 เขียนโดย งานพัสดุ 10
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขายเครื่องปริ้นเตอร์หัวเข็มแคร่สั้น จำนวน 6 เครื่อง 20/08/61 เขียนโดย งานพัสดุ 7
ประกาศราคากลางงานเช่าระบบ PACS (Picture Archiving and Communication System ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/61 เขียนโดย งานพัสดุ 7
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงจุดนั่งรอญาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/61 เขียนโดย งานพัสดุ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible Pump จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/61 เขียนโดย งานพัสดุ 7
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Peritoneal dialysis ประจำปีงบประมาณ 2561 20/08/61 เขียนโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม 6