กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Double Lumen Central Venous Cath No7Frx20 cm.REF CS-1770-E จำนวน 400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะจงจง 15/11/61 เขียนโดย งานพัสดุ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ขนาด 23 G (Total Plus Pak 23 G 5.2 CPM.) จำนวน 40 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/61 เขียนโดย งานพัสดุ 9
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/61 เขียนโดย งานพัสดุ 15
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/61 เขียนโดย งานพัสดุ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างย้ายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านพักแพทย์และระบบประปาบาดาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/61 เขียนโดย งานพัสดุ 13
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดหลอดเลือดแดงโป่งพองแบบ Endovascular Surgery จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/61 เขียนโดย งานพัสดุ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ IV CATHETER จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/61 เขียนโดย งานพัสดุ 10
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างติดตั้งสาย Fiber Optic อาคารเภสัชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/61 เขียนโดย งานพัสดุ 16
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 125 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/11/61 เขียนโดย งานพัสดุ 19
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 09/11/61 เขียนโดย งานพัสดุ 12