กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเครื่อง X-ray c-arm (C-arm Fluoroscopy) ยี่ห้อ Philips รุ่น Veradius Mobile C-arm หมายเลขครุภัณฑ์ 6525-004-8007/0003/55 จำนวน 1 เครื่อง 24/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 3
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์หัวใจ (ตรวจสวนหัวใจ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 6
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาความผิดปกติของต่อม Thyroid, Ferritin, Serum cortisol, Parathyroid hormone และ Troponin high sensitivity ในเลือด จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารพระสงฆ์อาพาธ จำนวน 1 งาน 19/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 7
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพรังสีในปาก กระดูกขากรรไกร และกะโหลกศีรษะระบบดิจิตอลแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า IABP (Intra-aortic balloon pump) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 19/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 7
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร์รี่ จำนวน 2 ชุด 19/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 7
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีวโมเลกุล จำนวนประมาณ 2,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/61 เขียนโดย งานพัสดุ 14