กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเช่าฐานข้อมูลทางการแพทย์ (UpToDate Anywhere) ประจำปี 2561 จำนวน 1 ฐานข้อมูล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/23/61 เขียนโดย งานพัสดุ 7
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจัดซื้อ Peripheral Stent graft, Atrium V.12 Converd Stent จำนวน 20 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/23/61 เขียนโดย งานพัสดุ 9
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สายแบบรวมศูนย์ 8 ยูนิต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/22/61 เขียนโดย งานพัสดุ 17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ขนาดไม่น้อยกว่า 15 HP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/22/61 เขียนโดย งานพัสดุ 15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/22/61 เขียนโดย งานพัสดุ 24
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/22/61 เขียนโดย งานพัสดุ 10
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดวงจรป้อนกลับ (Biofeedback) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/22/61 เขียนโดย งานพัสดุ 7
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/22/61 เขียนโดย งานพัสดุ 9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 01/22/61 เขียนโดย งานพัสดุ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวนประมาณ ๖,๔๓๒ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/18/61 เขียนโดย งานพัสดุ 21