ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดเวลาในการแข็งตัวของเลือด โดยเครื่องวัดอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่