ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิด และชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกที่นี่