ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ คลิ๊กที่นี่