นายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง มอบหมายให้นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร. และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ลำปาง

 

ภาพโดย งานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง