นายสุพรรณ แก้วสัยสังข์ พนักงานบริการ งานห้องตรวจจิตเวช ทำความดีเก็บกระเป๋าเงินตกบริเวณหน้าห้องตรวจจิตเวชได้ พร้อมนำส่งคืนให้เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560