นายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง. รับมอบเงินบริจาค จากคุณชัย ศุภสิน พร้อมครอบครัว จำนวน 1 แสนบาท เพื่อให้โรงพยาบาลลำปางนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ สำนักผู้อำนวยการ

ภาพโดยงานโสตทัศนศึกษทางการแพทย์