อาดุ๊ยตุ่ย พุทธชาด พงศ์สุชาติ. ดารา พิธีกร ดีเจชื่อดัง เข้าเลี้ยงขนมผู้ป่วยจิตเวช เมื่อวันศุกร์ที่. 14 กันยายน 2561 ณ หอผู้ป่วยกรุณา สวยเก่ง. แล้วยังใจดีอีกต่างหาก

ภาพโดยหอผู้ป่วยกรุณา