นางสาวคัทลียา. อินทะยศ. พยาบาลวิชาชีพชำราญการ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ดีเด่น ปี 2561. ระดับตติยภูมิ. ในการประชุมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี. 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว. จ.เชียงใหม่

 

 

เรื่องเปรียบเทียบผลการรับรสนมแม่กับน้ำตาลซูโครสต่อการเจ็บปวดระหว่างการแทงเข็มให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของทารกเกิดก่อนกำหนด

 

 

ภาพโดยคณะกรรมการวิจัย. รพ.ลำปาง