วันที่. 30 ตุลาคม. 2561. ตัวแทนคุณแม่เป็ง ชัยวงศ์ จากตำบลบ้านเสด็จ. อ.เมืองลำปาง. มอบบริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน. เพื่อโรงพยาบาลลำปาง ได้นำไปใช้บริการรับส่งผู้ป่วยต่อไป

ขอขอบคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ท่านเคารพนับถือ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ. สุขภาพแข็งแรงเทอญ