กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แผนผังการทำวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลลำปาง 13/11/59 เขียนโดย Super User 1027
ระเบียบและขั้นตอนการขอทำวิจัยของโรงพยาบาลลำปาง 13/11/59 เขียนโดย Super User 1024
ตารางการยื่นโครงการวิจัยและการประชุมประจำเดือน 13/11/59 เขียนโดย Super User 1164
เอกสารขอทำวิจัยในโรงพยาบาลลำปาง (สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลลำปางเท่านั้น) 13/11/59 เขียนโดย Super User 851
เอกสารขอสนับสนุนทุนในการทำวิจัย (สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลลำปางเท่านั้น) 13/11/59 เขียนโดย Super User 844
เอกสารยื่นขอปิดโครงการวิจัย 13/11/59 เขียนโดย Super User 752
ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารงานวิจัย 13/11/59 เขียนโดย Super User 374
ตัวอย่างรายชื่อผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านสถิติและระเบียบวิจัยโรงพยาบาลลำปาง 13/11/59 เขียนโดย Super User 352
เอกสารยื่นขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (ยกเลิกโครงการวิจัย) 13/11/59 เขียนโดย Super User 554
เอกสารยื่นจริยธรรมโรงพยาบาลลำปาง 06/06/57 เขียนโดย Super User 1793