กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แผนผังการทำวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลลำปาง 11/13/59 เขียนโดย Super User 720
ระเบียบและขั้นตอนการขอทำวิจัยของโรงพยาบาลลำปาง 11/13/59 เขียนโดย Super User 685
ตารางการยื่นโครงการวิจัยและการประชุมประจำเดือน 11/13/59 เขียนโดย Super User 868
เอกสารขอทำวิจัยในโรงพยาบาลลำปาง (สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลลำปางเท่านั้น) 11/13/59 เขียนโดย Super User 640
เอกสารขอสนับสนุนทุนในการทำวิจัย (สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลลำปางเท่านั้น) 11/13/59 เขียนโดย Super User 627
เอกสารยื่นขอปิดโครงการวิจัย 11/13/59 เขียนโดย Super User 616
ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารงานวิจัย 11/13/59 เขียนโดย Super User 68
ตัวอย่างรายชื่อผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านสถิติและระเบียบวิจัยโรงพยาบาลลำปาง 11/13/59 เขียนโดย Super User 46
เอกสารยื่นขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (ยกเลิกโครงการวิจัย) 11/13/59 เขียนโดย Super User 428
เอกสารยื่นจริยธรรมโรงพยาบาลลำปาง 06/06/57 เขียนโดย Super User 1517