กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แผนผังการทำวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลลำปาง 13/11/59 เขียนโดย Super User 1080
ระเบียบและขั้นตอนการขอทำวิจัยของโรงพยาบาลลำปาง 13/11/59 เขียนโดย Super User 1082
ตารางการยื่นโครงการวิจัยและการประชุมประจำเดือน 13/11/59 เขียนโดย Super User 1217
เอกสารขอทำวิจัยในโรงพยาบาลลำปาง (สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลลำปางเท่านั้น) 13/11/59 เขียนโดย Super User 877
เอกสารขอสนับสนุนทุนในการทำวิจัย (สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลลำปางเท่านั้น) 13/11/59 เขียนโดย Super User 872
เอกสารยื่นขอปิดโครงการวิจัย 13/11/59 เขียนโดย Super User 775
ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารงานวิจัย 13/11/59 เขียนโดย Super User 429
ตัวอย่างรายชื่อผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านสถิติและระเบียบวิจัยโรงพยาบาลลำปาง 13/11/59 เขียนโดย Super User 400
เอกสารยื่นขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (ยกเลิกโครงการวิจัย) 13/11/59 เขียนโดย Super User 575
เอกสารยื่นจริยธรรมโรงพยาบาลลำปาง 06/06/57 เขียนโดย Super User 1860