บริการนัดล่วงหน้า

บริการนัดหมายล่วงหน้า

ระบบ VPN

vpn1

ระบบบริการ

OldMan_Icon
p4p

สายด่วนสุขภาพ

บริการสายด่วนสุขภาพ
Hotline Center
โทร 1669
ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

+++++++++++++++

แผนพัฒนาบุคลากร


วันบุหรี่โลก

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กลุ่มงานสุขศึกษา   
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:23 น.

ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุน  โฆษณายาสูบร้าย..ทำลายชีวิต

                               

                                บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี   ในบุหรี่ 1 มวน  มีสารพิษมากมายไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด  มีสารก่อมะเร็งไม่น้อยกว่า ๖๐ ชนิด  ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้สรุปอันตรายของการสูบบุหรี่ไว้ว่า ผู้สูบบุหรี่ตายก่อนวัยอันควรมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่  การสูบบุหรี่นั้นนอกจากจะมีผลร้ายต่อผู้สูบโดยตรงแล้ว   ยังทำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันสูดเอาควันบุหรี่เข้าไปด้วย   และทำให้เกิดอันตรายเช่นเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่  อีกทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังจำนวนมาก  ซึ่งได้มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า การสูบบุหรี่มีผลร้ายต่อสุขภาพของทั้งผู้สูบและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด

                                องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการบริโภคยาสูบที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  จึงได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก     โดยในปี  ๒๕๕๖ นี้ได้กำหนดประเด็นการณรงค์ว่า “ Ban  tobacco  advertising,  promotion  and sponsorship”  ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดคำขวัญภาษาไทยว่า ไม่ใช้  ไม่รับ  ไม่สนับสนุน  โฆษณายาสูบร้ายทำลายชีวิต   เพื่อส่งเสริมให้สังคมรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่าง ๆ   รวมทั้งสร้างกระแส   ปลุกจิตสำนึก   ให้สังคมร่วมมือกันเฝ้าระวังกิจกรรมการสื่อสารการตลาด   กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แอบแฝงของอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหรี่ต่าง ๆ   รวมทั้งสร้างเสริมให้สังคมรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่าง ๆ  ตลอดจนสร้างกระแส  ปลุกจิตสำนึก  ให้สังคมร่วมมือกันเฝ้าระวังกิจกรรมการสื่อสารการตลาด   กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แอบแฝงของอุตสาหกรรมยาสูบ  เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่

                                ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค  ได้ตระหนักและมีความห่วงใยสุขภาพคนไทย  อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ“ทำให้ทุกวันเป็นวันงดสูบบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน   จัดกิจกรรมรณรงค์เดียวกันทั่วประเทศ  พร้อมทั้งได้กำหนดจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น  ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

                                หากคุณต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อ“สร้างสังคมไทยปลอดควันบุหรี่  ก็ขอเชิญมารวมแสดงพลังและช่วยบอกต่อ ๆ กันด้วยว่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมให้ปลอดควันบุหรี่กันเถอะค่ะ 

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก .... กลุ่มงานสุขศึกษา    โรงพยาบาลลำปาง

E - mail  address  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
free pokerfree poker
Designed by Lampang Hospital