นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำลำปาง ด้วยการทำเอกซ์เรย์ผู้ต้องขังทุกคน เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก นำเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว ซึ่งจะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 6 -10 กุมภาพันธ์ 2560 ในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บัญชาการเรือนจำ คณะทำงาน และทีมพยาบาลในเรือนจำ