บริการนัดล่วงหน้า

บริการนัดหมายล่วงหน้า

ระบบ VPN

vpn1

ระบบบริการ

OldMan_Icon
p4p

สายด่วนสุขภาพ

บริการสายด่วนสุขภาพ
Hotline Center
โทร 1669
ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

+++++++++++++++

แผนพัฒนาบุคลากร


โรงพยาบาลลำปางส่งมอบ Model เต้านม แก่โรงพยาบาลทั่วจังหวัด จำนวน 40 ชุด

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:05 น.

โรงพยาบาลลำปางส่งมอบ Model  เต้านม  แก่โรงพยาบาลทั่วจังหวัด จำนวน 40 ชุด

เพื่อใช้ประกอบในการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 

                    นายแพทย์ทรงวุฒิ     ทรัพย์ทวีสิน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง  กล่าวว่า  กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง ได้ดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจรทั้ง 4 มิติ  ได้แก่ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู  มีการรณรงค์ให้สตรีกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักต่อภัยของโรคมะเร็งเต้านม  ให้ความสนใจในการดูแลตนเองโดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อค้นหาโรคในระยะแรก กระตุ้นสตรีกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมอนามัยในการป้องกันและควบคุมโรคเบื้องต้นที่มีความสำคัญ ในการลดความรุนแรงของโรคและเพิ่มอัตราการรอดชีวิต 5 ปีของผู้ป่วย  Model เต้านม ประกอบการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญชิ้นหนึ่งในการสอนสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทำให้เกิดความสะดวกต่อผู้สอน เกิดความชัดเจนแก่สตรีกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ ทำให้เข้าใจได้ ง่ายขึ้น จากการประเมินปัญหาในการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองในปี พ.ศ. 2553  พบว่า บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกแห่งมีความต้องการ Model เต้านม เพื่อใช้ประกอบการสอนสาธิตแก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลลำปาง จึงได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินการของบประมาณ PP Expressed demand ในการจัดซื้อ Model เต้านมเพื่อใช้ประกอบการสอนเต้านมด้วยตนเอง เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขต อ.เมือง 27 แห่ง ในวันนี้ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นตัวแทนรับมอบ จำนวน 40 ชุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่งานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัดลำปางต่อไป

071154

 
free pokerfree poker

ความดีที่ไม่สิ้นสุด

body

ร่วมบริจาคสมทบทุน

thamboon_2

Website แนะนำ

FaceBook โรงพยาบาลลำปาง

FaceBook ศูนย์แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลลำปาง
mec
HRM LPH

สสจ.ลำปาง

กระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สำนักงาน กพ.

จังหวัดลำปาง

uptodate

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย


clinicalkey

Designed by Lampang Hospital