การดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บคอ

                        ปีนี้แม้ฝนจะมาช้าไปนิดแต่เมื่อเจออากาศร้อน ๆ สลับกับมาเจอฝน    ก็อาจจะทำให้ไม่สบายกันได้    ที่ดูทรมานหน่อยคงเป็นเรื่องของอาการเจ็บคอ    วันนี้จึงนำเรื่องนี้มาฝากค่ะ    การดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บคอนั้น    สามารถปฏิบัติตัวดังนี้

                        1. ควรไปพบแพทย์หากมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

     *  มีไข้สูง    และเจ็บคอมาก                                                                              

     *  มีน้ำมูกหรือเสมหะข้น    เหลืองหรือเขียว                                                

     *  มีอาการเจ็บคอทุกวันเกิน 1 สัปดาห์                                                               

     *  คลำได้ก้อนแข็งที่ข้างคอ

                        2. หากไม่มีอาการในข้อ 1    ควรให้การดูแลเบื้องต้นดังนี้

     *  งดดื่มเหล้าและสูบบุหรี่                                                                              

     *  หากมีน้ำมูกใสหรือมีอาการของโรคภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้คลอร์เฟนิรามีน

     *  ถ้ามีไข้หรือเจ็บคอมาก   ให้กินยาพาราเซตามอลครั้งละ 1 - 2 เม็ด   ซ้ำได้

        ทุก 6 ชั่วโมง          

     *  กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ    โดยผสมเกลือป่น 1 ช้อนชาในน้ำอุ่น 1 แก้ว    วันละ

        2 - 3 ครั้ง      

    *  หากไม่ทุเลาใน 4 วัน    ควรไปพบแพทย์

                         ทีนี้ช่วงไหนที่เจ็บคอคงพอดูแลตัวเองกันเป็นแล้วนะคะ    แต่ถ้าไม่ไหวจริง ๆ ก็ไปหาหมอนะคะ

 

 

                             ด้วยความปรารถนาดีจาก …. กลุ่มงานสุขศึกษา    โรงพยาบาลลำปาง

E - mail  address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.