บริการนัดล่วงหน้า

บริการนัดหมายล่วงหน้า

ระบบ VPN

vpn1

ระบบบริการ

OldMan_Icon
p4p

สายด่วนสุขภาพ

บริการสายด่วนสุขภาพ
Hotline Center
โทร 1669
ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

+++++++++++++++

แผนพัฒนาบุคลากร


มะเร็งไต

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กลุ่มงานสุขศึกษา   
วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 12:37 น.

มะเร็งไต

                                ถ้าพูดถึงมะเร็งคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับมะเร็งตับ   มะเร็งปอด   มะเร็งเต้านม    มะเร็งปากมดลูก  เป็นต้น   แต่ปัจจุบันโรคมะเร็งไตได้เกิดขึ้นกับคนไทยแม้ว่าจะเป็นกันไม่มากเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ ก็ไม่ควรละเลยกัน   ทั่วโลกมีผู้ชายที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งไต 4.75 รายต่อประชากรแสนคน    และผู้หญิง 2.5 รายต่อประชากรแสนคน    ขณะที่ในประเทศไทยมีผู้ชายป่วยเป็นมะเร็งไต 1.6 รายต่อประชากรแสนคนและผู้หญิง 0.8 รายต่อประชากรแสนคน     พบผู้ป่วยมะเร็งไตอยู่ในกลุ่มอายุ 50 - 70 ปีซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาตรวจรักษาด้วยโรคอื่นและบังเอิญมาตรวจพบมะเร็งไต        สำหรับอาการที่เกิดจากมะเร็งไตพบได้หลายอย่าง   เช่น   ปัสสาวะเป็นเลือด  ปวดที่เอว   คลำเจอก้อนที่บริเวณเอว   ซีด   ไข้เรื้อรัง   เบื่ออาหาร   น้ำหนักลด   โดยอาการปัสสาวะเป็นเลือดอาจเกิดจากภาวะอื่น ๆ   เช่น   นิ่วในไตหรือมะเร็งที่ท่อไตได้   อาการของมะเร็งไตแบ่งได้เป็น 4 ระยะ    ดังนี้

                                ระยะที่ 1    มีขนาดก้อนน้อยกว่า 7 เซนติเมตร    อยู่เฉพาะในไตไม่ลุกลามไปส่วนอื่น

                                ระยะที่ 2    ก้อนมีขนาดมากกว่า 7 เซนติเมตร    ยังอยู่เฉพาะในไต

                                ระยะที่ 3    มีการลุกลามไปที่หลอดเลือดดำหรือกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง

                                ระยะที่ 4    มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง    ได้แก่    ต่อมหมวกไต   หรือแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น    เช่น    ปอด    ตับ    กระดูก  

                                แนวทางการรักษามะเร็งไต    ได้แก่

                               1.  การผ่าตัด  ถือได้ว่าเป็นการรักษาหลักวิธีเดียวที่ทำให้หายขาดได้สำหรับมะเร็งไตระยะที่ 1 - 3

                                2.  การฉายรังสี    เป็นการบรรเทาอาการแต่ไม่สามารถทำให้หายขาดได้ 

                                3.  การใช้ยาเคมีบำบัด    ใช้เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่อวัยวะอื่นแล้ว 

                                4.  การให้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน    กรณีที่มะเร็งแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นแล้วเท่านั้น

                                5.  การรักษาแบบเฉพาะเจาะจงมุ่งเป้าการรักษากรณีที่มะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ โดยใช้ยาซึ่งมี 2 กลุ่ม

                                กลุ่มที่ 1    ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง    มีทั้งยากิน  ยาฉีด

                                กลุ่มที่ 2    กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ไปยับยั้งกลไกภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของมะเร็ง

                                ผลการรักษามะเร็งไตจะขึ้นอยู่กับระยะของโรค   เช่น   ระยะที่ 1 จะมีอัตราอยู่รอดที่ 5 ปีถึงร้อยละ 95 แต่จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 20 ในระยะที่ 4 ซึ่งจะทำให้การรักษายากยิ่งขึ้น    ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งไตมาจากการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลัก     โรคอ้วนก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่เกิดมะเร็งไตได้    หรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีบางอย่าง    เช่น   แร่ใยหิน   แคดเมียม   รวมถึงในครอบครัวที่มีผู้ป่วยมะเร็งไตหลายคนก็มีโอกาสเป็นได้เช่นกัน

                                ถ้าหากพบว่ามีอาการผิดปกติหรือมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าอาจจะมีความผิดปกติที่ไต  ควรรีบพบแพทย์เพราะการรักษาระยะเริ่มต้นสามารถหายขาดได้

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก .... กลุ่มงานสุขศึกษา    โรงพยาบาลลำปาง

E - mail  address  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 12:45 น. )
 
free pokerfree poker
Designed by Lampang Hospital