นมแม่ป้องกันโรคอ้วน

                   จากการได้พูดคุยกับเด็กอ้วนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดทำให้มีความห่วงใยว่า    นี่เป็นปัญหาใหญ่ที่จะพาเด็กไปสู่โรคอันตรายอีกหลายโรค    และเห็นว่าการแก้ไขนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก    สาเหตุของโรคอ้วนนั้นมีหลายปัจจัย    ทั้งด้านพันธุกรรม    เชื้อชาติ    วัฒนธรรม    กินอาหารมากเกินไป    ขาดการเคลื่อนไหวร่างกาย    เช่น    นั่งดูทีวีนานเกินไป    เล่นเกมคอมพิวเตอร์    หรือกินนมผงตั้งแต่วัยทารก    และไม่ได้กินนมแม่

                   ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของอเมริการะบุว่า    การป้องกันการระบาดของโรคอ้วนในเด็กทำได้โดยการลดการดูทีวีหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ลง    และที่สำคัญก็คือการให้กินนมแม่    ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับผลสรุปหรือรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่ได้เผยแพร่    เช่น    ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนจะลดลงถึงร้อยละ 22 หากเด็กได้กินนมแม่    ทารกที่กินนมแม่เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีจะผอมกว่าเด็กที่กินนมแม่น้อยกว่านั้น    การให้นมแม่เป็นระยะเวลานานสัมพันธ์กับการเกิดภาวะน้ำหนักเกินที่ลดน้อยลง   ซึ่งอาจอธิบายได้หลายประการคือ    ทารกกินนมแม่ตามความต้องการตนเองและมีปริมาณแต่ละมื้อไม่เท่ากันซึ่งเมื่ออิ่มจะเลิกดูดเอง    เมื่อเติบโตขึ้นจึงมีการควบคุมตนเองในเรื่องการกินอาหารได้ดีกว่า  หรือน้ำนมแม่มีพลังงานต่อหน่วยต่ำกว่านมผสม    ในปริมาณที่เท่า ๆ กันจึงได้พลังงานน้อยกว่า    และไม่มีการสะสมพลังงานที่เหลือเป็นไขมันเหมือนทารกที่กินนมผสม    หรือรสชาติของน้ำนมแม่อาจมีผลต่อการพัฒนาตุ่มรับรสที่ลิ้น    ทำให้เด็กที่กินนมแม่ไม่ชอบกินอาหารที่หวานมากแบบน้ำตาลซูโครส    และชอบอาหารที่ให้พลังงานต่ำมากกว่า    หรือทารกที่กินนมผสมจะได้พลังงานมากกว่าทารกที่กินนมแม่ถึง 30,000 แคลอรีเมื่ออายุถึง 8เดือน    และพลังงานส่วนเกินนี้ต้องใช้ฮอร์โมนอินซูลินเปลี่ยนให้เป็นไขมันเก็บสะสมไว้    จึงพบว่าทารกที่กินนมผสมจะมีระดับอินซูลินในเลือดสูงกว่าทารกที่กินนมแม่    ส่งผลให้มีการกระตุ้น fat deposition ซึ่งอาจจะมีผลต่อการพัฒนาเซลล์ไขมันในระยะทารก  

                   เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็อยากจะเห็นคุณแม่ทั้งหลายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันให้มากที่สุดและนานอย่างน้อย 6 เดือน    เพราะนมแม่นั้นดีที่สุดจริง ๆค่ะ

 

 

                             ด้วยความปรารถนาดีจาก …. กลุ่มงานสุขศึกษา    โรงพยาบาลลำปาง

E - mail  address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.