วิชาการใน OR
 
แผ่นพับ ผ่าตัด หู คอ จมูก และเด็ก
การผ่าตัดเยื่อแก้วหูทะลุ
การผ่าตัดม้ามในโรคธาลัสซีเมีย
 
แผ่นพับ ผ่าตัดทั่วไป ศัลยกรรมตกแต่ง
การส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
การผ่าตัดถุงน้ำดีออกผ่านกล้อง
การผ่าตัดไทรอยด์
การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
การผ่าตัดไส้เลื่อน
การผ่าตัดกระดูกโหนกแก้มหัก
 
แผ่นพับ ผ่าตัดเล็ก
การผ่าตัดไฝ
การผ่าตัดหูด
การผ่าตัดก้อนไขมัน (Lipoma)
การผ่าตัด CYST
 
แผ่นพับ ผ่าตัดกระดูก
การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดหัวเข่า
การยึดตรึงโลหะดามกระดูกภายนอก
การผ่าตัดกระดูกสันหลังตีบรัดเส้นประสาท
การผ่าตัดดามกระดูกต้นขาหัก
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
การผ่าตัดเอ็นไข้หน้าข้อเข่า
การผ่าตัด Arthroscope
 
แผ่นพับ ผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ
การใส่ท่อระบายคาไว้ในท่อไต
การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ
การใส่ยาป้องกันมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
การผ่าตัดต่อมลูกหมากโต
การทำหมันชาย
การเปลี่ยนสายสวนทางหน้าท้อง
การผ่านิ่วในไตโดยการส่องกล้อง
การผ่าตัดมะเร็งไต
การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก
การสวนปัสสาวะด้วยตนเอง
การสวนปัสสาวะด้วยตนเองในผู้ชาย
การสวนปัสสาวะด้วยตนเองในผู้หญิง
การผ่าตัดนิ่วในท่อไตโดยการส่องกล้อง
การสลายนิ่ว
 
แผ่นพับ ผ่าตัดทางสูตินารี
การผ่าตัดครรภ์นอกมดลูกผ่านกล้อง
การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
การผ่าตัดมะเร็งรังไข่
 
แผ่นพับ ผ่าตัดตา
การผ่าตัดตาเหล่
การผ่าตัดต้อหิน
การผ่าตัดโรคจอประสาทตาลอก
การผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตัน
 
แผ่นพับ ผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
การผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต
การผ่าตัดผนังกั้นหัวใจ
การผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียมผ่านสายสวน (EVAR)
 
แผ่นพับ ผ่าตัดระบบประสาท
การผ่าตัดใส่กระโหลกศรีษะเทียม
การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง
 
Dr. card
.....