ประกาศประกวดราคาซื้อก๊อสพับ ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว พับ 8 ชั้น จำนวนประมาณ 44,000 ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อก๊อสพับ ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว พับ 8 ชั้น จำนวนประมาณ 44,000 ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)