ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (IABP) (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (IABP) (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง