ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (แบบรวมอะไหล่) ยี่ห้อ Quinton รุ่น Q-Street TM 55 หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-027/1004/0002/51 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (แบบรวมอะไหล่) ยี่ห้อ Quinton รุ่น Q-Street TM 55 หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-027/1004/0002/51 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง