ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องบำบัดน้ำชนิด Reverse Osmosis ยี่ห้อ Watech (แบบไม่รวมอะไหล่) สำหรับหน่วยงานจ่ายกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-039-2422/0002/50 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องบำบัดน้ำชนิด Reverse Osmosis ยี่ห้อ Watech (แบบไม่รวมอะไหล่) สำหรับหน่วยงานจ่ายกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-039-2422/0002/50 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง