ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 x 2 เมตร สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 50 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 x 2 เมตร สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 50 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง