ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างจัดทำเอกสารภาวะโภชนาการ สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 1000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างจัดทำเอกสารภาวะโภชนาการ สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 1000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง