ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมารื้อถอนและจัดเก็บสายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ลทีวีที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งหมดภายในโรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมารื้อถอนและจัดเก็บสายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ลทีวีที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งหมดภายในโรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง