ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องล้างและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องล้างและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง